כרמלים

19/12/2019

קטיף תותים חוויתי ברוח שתות
בגן שמואל